FAQ

WePlog moet ALTIJD toegang hebben tot jouw locatie en niet alleen “wanneer de app in gebruik is”.
"Wanneer de app in gebruik is” = het scherm is effectief actief.

WePlog moet dus toegang krijgen tot jouw locatie wanneer jouw GSM in jouw broekzak opgeborgen is, zoniet registreert de app slechts beperkt.
Uiteraard wordt jouw locatie niet geregistreerd wanneer je niet plogt.

GPS-gegevens zijn noodzakelijk om jouw route, afstanden en snelheden correct te kunnen registreren. 

Hier volgen een paar tips voor een betere plogsessie:

①Ga naar jouw telefooninstellingen en stel de locatieservice in op “Altijd toestaan” voor WePlog.
Wij gebruiken jouw locatie uitsluitend wanneer je een plogsessie start met uw apparaat. De machtiging “Altijd toestaan” is nodig zodat WePlog de GPS-tracering blijft registreren, ook als jouw GSM in jouw broekzak zit en zodoende in sluimermode.

② Schakel de energiebesparingsmodus uit in Android. Door de energiebesparende modus kan de telefoon de GPS-gegevens mogelijk minder efficiënt ontvangen.

Zet de vliegtuigmodus uit.

Open de app wanneer je buiten in de open lucht bent. De GPS-kalibratie kan enkele minuten duren.

Dat kan in sommige gemeenten en steden en op voorwaarde dat je verwittigt via de app:

klik op de tekstballon

vermeld "volle zak ophalen" en neem eventueel een foto

③ klik op "Post a note"

 

De gemeenten / vereniging die een licentie hebben afgesloten én dit toelaten worden verwittigd en zorgen voor de ophaling.

Dat hangt af van de instellingen die de gemeente selecteert. De gemeente kan kiezen om bepaalde straten dagelijks te laten beploggen en andere tweewekelijks of langer. Elke straat of wijk behoeft een andere aanpak.

Voorbeeld in Sint-Martens-Latem (België)

Standaard verandert de kleur na 35 dagen opnieuw van groen naar rood. Voor een aantal hotspots hebben we deze frequentie aangepast. We hanteren 21 dagen voor: Heidebergen, Twee Dreven, Brandstraat, Nelemeersstraat, Meersstraat en Baarle Frankrijkstraat.

Deze straten hebben om de 14 dagen een plogbeurt nodig: Koperstraat, Latemstraat, Kortrijksesteenweg, Keistraat, Moeistraat, Pontstraat, Golflaan, Philippe de Denterghemlaan, Maenhoutstraat, Klapstraat en Xavier De Cocklaan.

Het is belangrijk dat ons systeem zeer performant is en we kozen gebruik te maken van zeer gedetailleerde stratenplannen waar ook de kleinste trage wegen aangeduid zijn. Een trage weg of buurtweg raakt soms in onbruik en dan moet de gemeente dit aanduiden als “niet beplogbaar”. Ook gevaarlijke punten zal de gemeente verwijderen uit het stratenplan.

Ploggen gebeurt anoniem. Enkel de initialen van het door jou opgegeven pseudoniem zijn zichtbaar voor de anderen. Je kan zelfs beslissen om je plogsessies niet te delen met anderen.

Een gemeente die een licentie heeft met WePlog kan jouw e-mail adres gebruiken uitsluitend om te communiceren betreffende het ploggen.

Dat kan op eenvoudig verzoek. Stuurt u ons daarvoor een email.