FAQ

Veel brede straten worden in ieder geval als dubbele weg voorgesteld. Daar geldt dus dat de zijde groen gekleurd wordt waar je plogt. Voor smalle straten is er geen probleem, want je kan de volledige breedte van de straat ploggen en dit wordt ook zo groen gekleurd. Enkel voor gemiddeld brede straten zal er tijdens het ploggen aan één straatzijde toch groen gekleurd worden voor de volledige straat. Dit hoeft geen probleem te zijn omdat de volgende plogger die deze straat bewandelt willekeurig misschien de andere straatkant bewandelt. Dergelijke straten worden dan uiteraard met een kleiner tijdsinterval aangemerkt om te beploggen zodat de straat er ook net bij zal liggen.

Dat kan op voorwaarde dat je verwittigt via de app:

klik op detekstballon

vermeld "volle zak ophalen" en neem eventueel een foto

klik op"Post a note"


De gemeenten / vereniging die een licentie hebben afgesloten én dit toelaten worden verwittigd enzorgen voor de ophaling.

Dat hangt af van de instellingen die de gemeente selecteert. De gemeente kan kiezen om bepaalde straten dagelijks te laten beploggen en andere tweewekelijks of langer. Elke straat of wijk behoeft een andere aanpak.

Voorbeeld in Sint-Martens-Latem

Standaard verandert de kleur na 35 dagen opnieuw van groen naar rood. Voor een aantal hotspots hebben we deze frequentie aangepast. We hanteren 21 dagen voor: Heidebergen, Twee Dreven, Brandstraat, Nelemeersstraat, Meersstraat en Baarle Frankrijkstraat.

Deze straten hebben om de 14 dagen een plogbeuert nodig: Koperstraat, Latemstraat, Kortrijksesteenweg, Keistraat, Moeistraat, Pontstraat, Golflaan, Philippe de Denterghemlaan, Maenhoutstraat, Klapstraat en Xavier De Cocklaan.


Dat is een zeer technische kwestie. Volledige steden en gemeenten worden opgedeeld in segmenten. Vanaf een segment voor een bepaald percentage beplogd werd zal dit groen gekleurd worden. Geen nood als uw stukje nu niet gekleurd werd. Wanneer iemand anders het laatste stukje van uw segment beplogd wordt ook uw deel groen gekleurd. Wordt vervolgd in versie 2.0.

Het is belangrijk dat ons systeem zeer performant is en we kozen gebruik te maken van zeer gedetailleerde stratenplannen waar ook de kleinste trage wegen aangeduid zijn. Een trage weg of buurtweg raakt soms in onbruik en dan moet de gemeente dit aanduiden als “niet beplogbaar”. Ook gevaarlijke punten zal de gemeente verwijderen uit het stratenplan.

Moet ik iets aan mijn instellingen op mijn smartphone aanpassen?

Indien de WePlog app op uw smartphone vroegtijdig zou stoppen moet u wellicht de batterij optimalisatie uitschakelen voor WePlog.

Tot het einde der tijden, of tot als we deze wissen. Momenteel wordt door geen enkele automatische procedure data gewist.

Dat kan op eenvoudig verzoek. Stuurt u ons daarvoor een email.

WePlog is volledig compatibel met het systeem van zwerfvuilpeters, -meters, en bermmeesters. Straten worden groen gekleurd zodra een WePlogger de straat geruimd heeft. Aan het einde van de WePlog sessie vraagt de app aan de WePlogger hoe net de straat was met een score van 1 tot 10. Stel dat een WePlogger een straat ruimde die geclaimd werd door een zwerfvuilpeter, dan zal de netheidscore normaal gezien “zeer net” zijn, want de zwerfvuilpeter houdt die straat regelmatig proper. Daarop volgend kan de milieu ambtenaar die WePlog beheert de tijdsperiode dat de straat terug rood wordt hoger instellen. De milieu ambtenaar kan zelf eenvoudig alle geclaimde straten apart desactiveren of permanent groen laten. Op die manier komen er steeds minder WePloggers in de geclaimde straten en worden die straten toch groen gekleurd.